Hvordan blir man oppdretter?

Hvordan blir man oppdretter?

Det kreves ingen formel utdanning for å bli  oppdretter, men jo mer man kan, jo bedre er det!

Hva bør man kunne?

  1. Rasestandarden for sin egen hunderase.   For å kunne bedømme om en hund er egnet  for avl, om den er rasetypisk.
  2. Reglene og retningslinjene for avl og oppdrett som er satt av NTK og Wheatenklubben.
  3. Genetikk og avl
  4. Drektighet og fødsel
  5. Valpens utvikling
  6. Foring av både mor og  barn

Kurs:

Jeg har gått på Oppdretterskolen i regi av NKK : Forelesere  Astrid Indrebø og Hilde Bremnes

og vært  Oppdretterseminar i nov 08 i regi av Wheatenklubben: Foreleser  Vibeke Rootwelt, veterinær  på  veterinærhøyskolen.

og vært Foredrag av Wencke Eikeseth angående avlsretningslinjer.

Egenstudier ved hjelp av aktuell litteratur, både fra fagtidskrifter, bøker og ikke minst andre erfarne oppdrettere.

kurs